Risico’s binnen je bedrijf onder controle met risicomanagement

Als ondernemer weet je dat je blootgesteld wordt aan risico’s. Niet zo’n punt want daar ben je inmiddels ondernemer voor geworden. Het is wel verstandig weloverwogen met deze risico’s om te gaan. Deze risico’s kunnen immers een behoorlijke financiële schade tot gevolg hebben. Het is dus wel verstandig om bewust met deze risico’s om te gaan. Hiervoor is er een methode die risicomanagement heet. Hiermee ga je regelmatig inventariseren welke risico’s er aanwezig zijn binnen je bedrijf en hoe groot deze zijn. Aan de hand hiervan kun je bepalen of en welke maatregelen je neemt. Deze maatregelen kunnen heel verschillend zijn van het afsluiten van een verzekering tot het staken vak activiteiten. Lees in dit blog meer over hoe je risicomanagement kunt integreren in je onderneming.

Hoe pas je risicomanagement toe binnen je bedrijf?

Het toepassen van risicomanagement is iets wat je repeterend moet toepassen binnen je bedrijf. De omgeving om je heen veranderd immers vrij snel en daardoor veranderen de risico’s die op je bedrijf van toepassing zijn ook. Ga je bijvoorbeeld over naar de cloud dan zijn er toch weer andere risico’s waar je tegenaan loopt. Risicomanagement is daarom een cyclus waardoor je de ontwikkelingen van de risico’s die je loopt goed kunt blijven monitoren. je begint altijd met het in beeld brengen van de risico’s die je loopt bij risicomanagement. De volgende stap is om inhoudelijk naar deze risico’s te kijken. Welke risico’s kunnen een behoorlijk impact hebben op je bedrijf? En bij welke risico’s valt dat wel mee? Met deze informatie kan je in de volgende stap bepalen welke maatregelen je gaat nemen op de in beeld gebrachte risico’s. Als ze heel klein zijn kan je bijvoorbeeld bepalen er verder niks mee te doen. Andere maatregel kan zijn dat je bepaalde activiteiten staakt omdat de risico’s die je hiermee loopt te groot zijn. Je kunt ook kijken of je een risico wat je loopt kunt afdekken met een verzekering. Laatste stap en weer de eerste stap is dat je opnieuw de risico’s in beeld brengt en weer een gelijke cyclus ingaat.

Maatregelen die je kunt nemen bij risicomanagement

Om het meer beeldend te maken geef ik je hierbij een voorbeeld van maatregelen die je kunt nemen aan de hand van in beeld gebrachte risico’s door middel van risicomanagement. In dit geval is het debiteurenrisico in beeld gebracht. je werkt op factuurbasis en hebt geconstateerd met risicomanagement dat een behoorlijk deel van je klanten de betalingstermijn overschrijdt. Met deze informatie kan je kijken of je bijvoorbeeld je debiteurenbeheer strakker kunt inrichten. Je kunt hierbij ook de samenwerking zoeken met een goed incassobureau of je kunt een kredietverzekering afsluiten.

Terug naar boven